Edukacja

Plan szkolenia dobierany jest indywidualnie, w zależności od potrzeb konkretnej grupy osób, dla których przygotowywane jest szkolenie oraz od celów szkolenia określonych przez uczestników.

Leczenie

Oprócz przekazania wiedzy merytorycznej zostanie położony nacisk na praktyczne wykorzystanie wiedzy podczas edukacji chorego z cukrzycą.

Wsparcie

Urozmaiceniem będzie dodatkowe omówienie jak wygląda codzienne życie osoby chorej na cukrzycę i z jakich udoskonaleń techniki te osoby mogą korzystać na co dzień, np. nowoczesnych systemów do ciągłego monitorowania glikemii (CGM) czy pomp insulinowych z funkcją zabezpieczeń przed hipoglikemią.

Cel Fundacji

a) Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219);
b) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej

Misją Fundacji jest prowadzenie działalności upowszechniającej wiedzę na temat cukrzycy oraz pomoc osobom chorującym na wszystkie typy cukrzycy ( T1DM, T2DM, MODY, LADA). Głównym celem Fundacji jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze nowych rozwiązań technologicznych do samokontroli cukrzycy, w tym wykorzystywanie rozwiązań nieinwazyjnych tj. detekcja biomarkerów zawartych w wydychanym powietrzu. Więcej informacji o szczegółach technicznych można znaleźć w artykułach naukowych.

Fundatorzy 

Artur Rydosz

Prezes Zarządu

Certyfikowany edukator diabetologiczny. 

Od ponad 12 lat prowadzi badania nad zastosowaniem nieinwazyjnych metod diagnozowania i monitorowania przebiegu różnych chorób z wykorzystaniem czujników do detekcji biomarkerów, w tym ze szczególnym naciskiem na detekcję cukrzycy.

Ryszard Rydosz

Wiceprezes Zarządu

Ryszard Rydosz od 12 lat prowadzi działalność w ramach szerokorozumianych organizacji społecznych i pozarządowych.

W trakcie swojej działalności brał udział w wielu działaniach współfinansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych, które uzyskały dofinansowanie i zostały rozliczone i sprawozdane.

Potrzebujesz wiedzy ? 

umów się na szkolenie a zyskasz wiedzę i informację niezbędne do skutecznego radzenia sobie z:

Cukrzycą 

Cukrzyca to przewlekła choroba metaboliczna wynikająca z zaburzonego wydzielania lub działania insuliny. Tyle definicja, ale w trakcie szkolenia dowiesz się jakie są przyczyny i rodzaje cukrzycy. Jak rozpoznać objawy tej podstępnej choroby. Jakie badania należy wykonywać i jak często. Jakie są najnowsze metody leczenia cukrzycy i jakie są najczęstsze powikłania cukrzycowe. 

Stanem przedcukrzycowym

Pojęcie stanu przedcukrzycowego jest stosunkowo nowym pojęciem, ale jak pokazuje praktyka kliniczna u wielu osób cukrzyca typu 2 rozwijała się powoli i ten stan przed jawną postacią CT2 nazywamy stanem przedcukrzycowym. Dzisiaj już znamy kryteria diagnostyczne, mamy narzędzia do badań przesiewowych i algorytmy postępowania. Tego wszystkiego dowiesz się na szkoleniu. 

Insulinoopornością 

“Insulinooporność” stało się jedną z najczęstszych fraz wyszukiwanych w Internecie. Dlaczego? W szkoleniu dowiesz się, co powoduje insulinooporność, jaki jest związek pomiędzy IO a otyłością, jakie stany chorobowe wiążą się z IO, czym jest a czym nie jest IO i jakie są współczesne metody leczenia IO. 

Zespołem metabolicznym

Zespół metaboliczny rozpoznajemy gdy spełnione są następujące warunki: podwyższone ciśnienie tętnicze, nieprawidłowy metabolizm glukozy, podwyższone stężenie cholesterolu frakcji nie-HDL oraz występuje otyłość. W trakcie szkolenia dowiesz się jakie są kryteria rozpoznania ZM, jakie są obecnie metody leczenia ze szczególnym naciskiem na leczenie przyczynowe. 

Serwis leki.pl został stworzony dla pacjentów, aby dostarczać im rzetelne i wiarygodne informacje na temat leków, suplementów diety oraz leczenia. Każdego dnia zespół farmaceutów tworzy treści, które mają ułatwić pacjentom korzystanie z produktów leczniczych. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Szkolenia – Warsztaty – Edukacja

Razem z nami ucieknij cukrzycy 

Organizujemy warsztaty (szkolenia) edukacyjne dla dzieci i dorosłych połączone z aktywnością fizyczną. Podczas weekendowego wyjazdu odbywają się szkolenia z zakresu dietetyki, edukacji diabetologicznej i wychowania fizycznego.
Ostatnie dwie edycje spędziliśmy nad jeziorem Czorsztyńskim gdzie pokonywaliśmy własne słabości na trasie Velo Czorsztyn 😉
Osoby zainteresowane udziałem w takich warsztatach prosimy o kontakt. 

Skuteczne metody zapobiegania cukrzycy typu 2

Sekret sukcesu

Jak zapobiec cukrzycy typu 2

Aktywność fizyczna 

Aktywność fizyczna jest jedną z najskuteczniejszych form zapobiegania cukrzycy typu 2. Już 30 min dziennie może skutecznie zmniejszyć ryzyko zachorowania na CT2. Czy znasz system 4D? Decyzja, Działanie, Dyscyplina, Determinacja? Dzięki szkoleniom dowiesz się jak wprowadzić aktywność fizyczną w codzienne życie, nie tylko z cukrzycą.  

Prawidłowe nawyki żywieniowe 

Zrównoważona dieta i utrzymywanie prawidłowej masy ciała to podstawa zapobiegania rozwojowi CT2. Czy znasz zasady zdrowego żywienia? jak wyliczyć zapotrzebowanie kaloryczne? Prawidłowe nawyki żywieniowe są kluczem do profilaktyki wielu chorób cywilizacyjnych – pomogą uciec cukrzycy. 

Pomiar cukru we krwi

Regularne pomiary glikemii stanowią podstawę w walce z cukrzycą i stanem przedcukrzycowym. Ale sam pomiar to nie wszystko. Celem regularnych pomiarów jest nabycie nawyku samokontroli, obserwacji i interpretacji odnotowanych wyników poziomu glikemii, ciśnienia tętniczego, czy cholesterolu/trójglicerydów. 

Unikanie stresu i radzenie sobie z nim

Stres jest ojcem wielu chorób przewlekłych. Stres u osób z cukrzycą prowadzi do wzrostu poziomu glikemii i jest źródłem stresu oksydacyjnego. Ważne jest więc nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, nie uleganie nałogom, korzystanie ze wsparcia emocjonalnego bliskich oraz pomocy profesjonalisty. 

Certyfikaty

W cukrzycy tyle się dzieje, że trzeba się szkolić cały czas 😉

W edukacji medycznej i zastosowaniu nowych technologii w medycynie najważniejsze jest zapewnienie, aby studenci kierunków medycznych oraz personel medyczny byli wyposażeni w praktyczne umiejętności bezpiecznego i skutecznego wykorzystania ich w codziennej praktyce. W tym miejscu wkracza technologia immersyjna, obiecując nie tylko uzupełnienie, ale potencjalnie zrewolucjonizowanie tradycyjnych ścieżek szkolenia medycznego. Ta ewolucja technologiczna może być szczególnie przełomowa dla medycznych profesjonalistów. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, takich jak przeglądanie papierowych wykresów lub stałych ekranów, technologia immersyjna oferuje natychmiastowy dostęp do obrazów i danych. Ma potencjał, aby zrewolucjonizować interakcje lekarz–pacjent poprzez wyświetlanie ważnych informacji na kartach medycznych, a nawet na samych pacjentach. Zatem zanurzmy się w niesamowitym świecie przestrzennych wizualizacji 3D.

Klaudia Proniewska


Wspieram

Twoje wsparcie jest dla nas bardzo ważne!

Działalność Fundacji Uciekamy Cukrzycy można wesprzeć poprzez wpłatę darowizny na konto lub ustawić stałe polecenie zapłaty i regularnie wspierać nasze działania.

Dane do przelewu:

Fundacja Uciekamy Cukrzycy, ul. Unii Brzeskiej 3/2, 38-600 Lesko

konto bankowe: PKO BP 63 1020 2980 0000 2002 0153 6374

w tytule przelewu wpisz: darowizna na cele statutowe pożytku publicznego

Pamiętaj!

Przekazaną darowiznę możesz odliczyć od podatku (osoba fizyczna do 6% od dochodu, osoba prawna do 10% dochodu).

Informacje o tym, na co przeznaczamy otrzymane darowizny będziemy zamieszczać na stronie Fundacji.

Kontakt

Unii Brzeskiej 3/2, 38-600 Lesko
KRS:0001051996 NIP: 6881307002
REGON: 526071665


Prezes Zarządu Fundacji 
Artur Rydosz

Wiceprezes Zarządu Fundacji 
Ryszard Rydosz


Dołącz do nas!